• Đặt hàng


  0919 50 50 63

 • Đặt hàng


  0919 40 50 63

 • Đặt hàng


  0983 50 50 63

  MÁY ĐO TỐC GIÓ - 45160

  Model:45160

  Hãng sản xuất:

  Tiêu chuẩn:

  Xuất xứ:

  Bảo hành:

  Đơn giá: Liên hệ

  Thông tin chi tiết :


  English Datasheet 

  Thông số kỹ thuật


  Đơn vị MPM
  (Miles per hour)

  Giải đo 0.9 to 67.0 MPH
  Độ phân giải 0.1MPH
  Độ chính xác ≤3937 ft/min: ±3% F.S., > 3937 ft/min: ±4% F.S
  Đơn vị km/hr (kilometers per hour)
  Dải đo 1.4 to 108.0 km/h
  Độ phân dải 0.1km/h
  Độ chính xác ≤3937 ft/min: ±3% F.S., > 3937 ft/min: ±4% F.S
  Đơn vị Knots (nautical miles per hour)
  Dải đo 0.8 to 58.3 knots
  Độ phân dải 0.1knots
  Độ chính xác ≤3937 ft/min: ±3% F.S., > 3937 ft/min: ±4% F.S
  Đơn vị m/sec (meters per second)
  Dải đo 0.40 to 30.00 m/s
  Độ phân dải 0.01 m/s
  Độ chính xác ≤3937 ft/min: ±3% F.S., > 3937 ft/min: ±4% F.S
  Đơn vị ft/min (feet per minute)
  Gải đo 80 to 5910 ft/min
  Độ phân dải 10ft/min
  Độ chính c ≤3937 ft/min: ±3% F.S., > 3937 ft/min: ±4% F.S
  Temperature/Thermistor
  Dải đo 32° to 122°F (-0° to 50°C)
  Độ phân dải 0.1°F/C
  Độ chính xác ± 2.5°F (± 1.2°C)
  Temperature /Thermocouple
  Dải đo -148° to 2372°F, -100° to 1300°C
  Độ phân dải 0.1°F, 0.1°C
  Độ chính xac ± (1% + 2°F), ± (1% + 1°C)
  Độ ẩm tương đối
  Dải đo 10.0 to 95.0%
  Độ phân dải 0.1% ±4% RH (from 10% to 70%RH)
  Độ chính xác ±5.2% RH (> 70% RH)
  Tính năng chung
  Hiển thị 4 digit (9999 count) Dual Display LCD
  Cảmbieens Thin film capacitance humidity sensor
  Min/Max Min/Max recalls the highest/lowest reading
  Data Hold Data Hold freezes the display
  Điều kiện hoạt động 32° to 122°F (0° to 50°C) / < 80% RH
  Nguồn cung cấp 9 Volt Battery
  KT/ trọng lượng 6.14 x 2.36 x 1.29” (156 x 60 x 33mm)
  Vane 1” ( 24mm ) diameter / 3 oz. ( 95 g )